Ruud Verschoor

Ruud Verschoor Verhuur bv heeft in de specifieke wereld van de evenementen een vooraanstaande plaats verworven. Wanneer het gaat om afzettingen in de meest uitgebreide zin des woords, valt bijna altijd als vanzelfsprekend de naam Ruud Verschoor ('s-lands slimste afzetter).

Op basis van een ruime voorraad materialen, in combinatie met voldoende moderne eigen transportmiddelen en gebruikmakend van ter zake kundig personeel bedient Ruud Verschoor verhuur bv een belangrijk deel van de markt. Voortdurend alert op de ontwikkelingen, anticipeert Ruud Verschoor verhuur bv door het introduceren van oplossingen voor allerlei problemen waarmee organisatoren van evenementen worden geconfronteerd.

's-lands slimste afzetter